dating dk anmeldelse Roskilde - Online dating danmark Hedensted

Desuden behøver det ikke være ”absolut påkrævet”, før en flytning kan komme på tale. påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp”, og at det vurderes ”omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt” at flytte borgeren.

LEVs landsformand, Anni Sørensen, er stærkt bekymret over udsigten til, at nogle af frikommunerne får nemmere adgang til at flytte mennesker med eksempelvis udviklingshæmning.

Ludobrikker i kommunalt spil om ledige pladser Anni Sørensen bemærker, at kommunernes forslag blev lanceres under overskriften ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”, og hun undrer sig over, at regeringen vil gøre den slags forsøg mulige: - At der er økonomichefer i kommunerne, som synes, at det er en god ide at eksperimentere med fundamentale borgerrettigheder, er måske ikke så overraskende. Men at regeringen hopper med på vognen, er mig en gåde.

Her skriver man blandt andet, at det at blive flyttet fra sit hjem ”…

er et voldsomt indgreb i den enkeltes selvbestemmelse og egner sig ikke til forsøgsvirksomhed.

Formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg afviste i et debatindlæg i Altinget om STU’ens fremtid, at KL vil forringe uddannelsesmulighederne for unge med udviklingshæmning og andre med handicap.

Indlægget var et svar på et indlæg fra LEVs landsformand, der udtrykte bekymring for KL’s anerkendelse af STU’en som en ungdomsuddannelse.

Det kan tage helt op til ni år for en handicappet borger at få tildelt en plads på et botilbud i Esbjerg Kommune. Folketingets arbejde med at give udviklingshæmmede ret til at købe kendte ledsagere til at tage med dem på festival er endnu ikke sikret - og helt godt bliver det måske ikke, vurderer Lasse Mortensen fra Sølund Musik Festival.

Bemerkungen